Tel: 0 224 453 30 43
Email: bilgi@mahmutyavuz.com

Özgeçmiş

     20 Nisan 1960 tarihinde Karaman’da doğdum. İlk, Orta ve Lise eğitimimi aynı şehirde tamamladım. 1978 yılında Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim ve 17 Eylül 1984 tarihinde mezun oldum. 1985 yılında Sivas-Sarkışla-Kazancık Köyünde bir yıl, 1986 yılında Bursa Alacahırka Sağlık Ocağında bir yıl olmak üzere iki yıllık mecburi hizmetimi tamamladım.

22 Ağustos 1986 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıklarında ihtisasa başladım. 19 Kasım 1990 tarihinde “Angiotensin Konverting Enzim İnhibitörü Enalapril’in Proteinüri ve diğer Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi”başlıklı tezimle iç Hastalıkları uzmanı oldum. 20 Kasım 1990 tarihinde Nefroloji Bilim Dalında yan dal ihtisasına başladım.Ocak-Mart 1993 tarihleri arasında kısa dönem bedelli askerlik hizmetimi yaptım.18 Haziran 1993 tarihinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. 5 Nisan 1995 tarihinde ”Hemodiyaliz Hastalıklarında Sekonder Hiperparatroidizim ile Kemik Mineral Dansitesine Alüminyum Hidroksit, Kalsiyum Karbonat ve Kalsiyum Asetatın Etkileri ile Kalsiyum Karbonat + Kalsitriol Kombinasyonunun Etkilerinin Karşılaştırılması ” başlıklı tezimle Nefroloji Uzmanı oldum. Romatoloji Bilim Dalının kurulmasında görev aldım. Uzun yıllar Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştım. 3 Romatoloji Uzmanı yetiştirdik. 12 Ekim 1995 tarihinde İç Hastalıkları-Nefroloji Dalında Doçentlik sınavını verdim.2001 yılında U.Ü.Tıp Fakültesinde Profesörlüğe atandım. Türkiye’de Periton Diyalizinin başlatılmasında ve uluslararası çalışma grubu olarak faaliyet gösteren TULİP’in kurulmasında görev aldım. O tarihten bu yana U.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.

r03 r02

r04r05


Evli ve iki kız çocuğu sahibiyim.Eşim Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru olarak Sağlık Bakanlığı Muradiye Devlet Hastanesinden 17 Şubat 2020 tarihinde 35 yıllık hizmet süresini tamamlayarak emekli oldu. 1990 doğumlu kızım Endüstri Mühendisidir. 1997 doğumlu kızım Galatasaray Lisesi mezunudur ve halen Boğaziçi Üniversitesinde eğitimine devam etmektedir.

İdari Görevler

 • Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı :    13.11.1993 – 07.11.1995
 • Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. …………………… : 13.10.1997 – 10.06.1999
 • U.Ü.T.F.Dekanlığı Bilgi İşlem Yön. Kur. Üy. ……. : 16.10.1997 – 10.06.1998
 • U.Ü.Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği. …………….. : 13.10.1997 – 10.06.1998
 • U.Ü.T.F.Dekanlığı Satın Alma Komisyon Ü. …… : 13.10.1997 – 10.06.1998

Üyesi Olduğum Kuruluşlar

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Vakfı
 • Türkiye Nefroloji Derneği
 • Türkiye Nefroloji – Hipertansiyon Derneği
 • Organ Nakli Koordinasyon Derneği (Kurucu Üye)
 • Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü Üyeliği
 • Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (Kurucu Üye-Yönetim Kurulu Üyeliği
 • ERA (Europan Renal Association) – EDTA (Europan Dialysis and Transplant Association) Üyeliği
 • Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • ISN (International Society of Nephrology)

Yayın Listesi

 • Atıf Sayısı ………………….. : 316
 • Uluslararası Makaleler ………………….. : 76
 • Uluslararası Abstract ve Supplement’ler.: 179
 • Ulusal Makaleler …………………………..: 113
 • Ulusal Bildiri ve Abstract’lar. ……………: 130
 • Ödül Alan Bilimsel Çalışmalar………….. : 11
 • Atıf Alan Bilimsel Çalışmalar……………. : 28